𝐷𝑒́𝑙𝑖𝑐𝑖𝑒𝑒𝑠𝑒, π‘™π‘Ž 𝑛𝑒𝑖𝑑 π‘’Μπ‘π‘™π‘œπ‘‘,
𝑇𝑒𝑙𝑙𝑒 π‘™π‘Ž 𝑝𝑙𝑒𝑠 π‘šπ‘¦π‘ π‘‘π‘’Μπ‘Ÿπ‘–π‘’π‘’π‘ π‘’ 𝑑𝑒𝑠 π‘“π‘™π‘’π‘’π‘Ÿπ‘ ,
𝐸𝑑 𝑠𝑒 π‘‘π‘’Μπ‘£π‘œπ‘–π‘™π‘’π‘›π‘‘ π‘Žπ‘™π‘œπ‘Ÿπ‘ ,
𝑆𝑒𝑠 π‘šπ‘–π‘™π‘™π‘’π‘  𝑒𝑑 𝑒𝑛𝑒𝑠 π‘“π‘Žπ‘π‘’π‘‘π‘‘π‘’π‘ .
β–¬β–¬β–¬β–¬β–¬β–¬β–¬β–¬β–¬β–¬
π‹πˆππ„ 𝐔𝐏
۝ πŒπ€π€π‘π€ (α΄α΄Ι΄α΄›Κ€α΄‡α΄€ΚŸ)
soundcloud.com/maara

۝ π’ππ‘π€π˜ (Κ™α΄‡Κ€ΚŸΙͺΙ΄)
soundcloud.com/sprayforever

۝ π‰πŽπ‹π‹π˜ (α΄˜α΄€Κ€Ιͺs)
soundcloud.com/jooolly

β–¬β–¬β–¬β–¬β–¬β–¬β–¬β–¬β–¬β–¬
π“πˆπ‚πŠπ„π“π’
PrΓ©ventes : bit.ly/3VnJJ8M
β–¬β–¬β–¬β–¬β–¬β–¬β–¬β–¬β–¬β–¬
πˆππ…πŽπ‘πŒπ€π“πˆπŽππ’

Samedi 28 janvier 2023
23:55 - 06:00

Trabendo
Parc de la Villette
211 Av. Jean Jaurès, 75019 Paris
β“‚ M5 : Porte de Pantin
M7 / T3b : Porte de la Villette
β–¬β–¬β–¬β–¬β–¬β–¬β–¬β–¬β–¬β–¬
𝐅𝐄̂𝐓𝐄 ππˆπ„ππ•π„πˆπ‹π‹π€ππ“π„

Nous nous attachons Γ  promouvoir une fΓͺte libre, bienveillante oΓΉ le respect d'autrui est central.
Pour prendre connaissance de notre charte, c'est par ici : horssol.net/charte

π΄π‘Ÿπ‘‘π‘€π‘œπ‘Ÿπ‘˜ : πΆβ„Žπ‘™π‘œπ‘’Μ πΊπ‘Ÿπ‘–π‘’π‘›π‘’π‘›π‘π‘’π‘Ÿπ‘”π‘’π‘Ÿ

------ π‘’π‘›π‘”π‘™π‘–π‘ β„Ž --------

β–¬β–¬β–¬β–¬β–¬β–¬β–¬β–¬β–¬β–¬
π‹πˆππ„ 𝐔𝐏
۝ πŒπ€π€π‘π€ (α΄α΄Ι΄α΄›Κ€α΄‡α΄€ΚŸ)
soundcloud.com/maara

۝ π’ππ‘π€π˜ (Κ™α΄‡Κ€ΚŸΙͺΙ΄)
soundcloud.com/sprayforever

۝ π‰πŽπ‹π‹π˜ (α΄˜α΄€Κ€Ιͺs)
soundcloud.com/jooolly

β–¬β–¬β–¬β–¬β–¬β–¬β–¬β–¬β–¬β–¬
π“πˆπ‚πŠπ„π“π’
Presales: bit.ly/3VnJJ8M

β–¬β–¬β–¬β–¬β–¬β–¬β–¬β–¬β–¬β–¬
ππ‘π€π‚π“πˆπ‚π€π‹
Saturday, January 28, 2023
23:55 - 06:00
Trabendo
Parc de la Villette
211 Av. Jean Jaurès, 75019 Paris
Subway - M5 : Porte de Pantin
M7 / T3b : Porte de la Villette
β–¬β–¬β–¬β–¬β–¬β–¬β–¬β–¬β–¬β–¬
𝐕𝐀𝐋𝐔𝐄𝐒
Our party intend to be the setting for a festive field of expression, lightness and human communion. For moments of collective sharing where freedom, open-mindedness and respect for others are essential pillars. Anyone with behavior contrary to our charter will be excluded from our party.
To read our charter :
horssol.net/charte
π΄π‘Ÿπ‘‘π‘€π‘œπ‘Ÿπ‘˜ : πΆβ„Žπ‘™π‘œπ‘’Μ πΊπ‘Ÿπ‘–π‘’π‘›π‘’π‘›π‘π‘’π‘Ÿπ‘”π‘’π‘Ÿ

HORS-SOL π‘₯ Trabendo β€” MAARA, SPRAY, JOLLY

Samedi 28 janvier
de 23h55 Γ  06h00

Ajouter au calendrier
Acheter une place
Γ€ gagner : 2x1 Tenter sa chance !
Voir sur Facebook

𝐷𝑒́𝑙𝑖𝑐𝑖𝑒𝑒𝑠𝑒, π‘™π‘Ž 𝑛𝑒𝑖𝑑 π‘’Μπ‘π‘™π‘œπ‘‘,
𝑇𝑒𝑙𝑙𝑒 π‘™π‘Ž 𝑝𝑙𝑒𝑠 π‘šπ‘¦π‘ π‘‘π‘’Μπ‘Ÿπ‘–π‘’π‘’π‘ π‘’ 𝑑𝑒𝑠 π‘“π‘™π‘’π‘’π‘Ÿπ‘ ,
𝐸𝑑 𝑠𝑒 π‘‘π‘’Μπ‘£π‘œπ‘–π‘™π‘’π‘›π‘‘ π‘Žπ‘™π‘œπ‘Ÿπ‘ ,
𝑆𝑒𝑠 π‘šπ‘–π‘™π‘™π‘’π‘  𝑒𝑑 𝑒𝑛𝑒𝑠 π‘“π‘Žπ‘π‘’π‘‘π‘‘π‘’π‘ .
β–¬β–¬β–¬β–¬β–¬β–¬β–¬β–¬β–¬β–¬
π‹πˆππ„ 𝐔𝐏
۝ πŒπ€π€π‘π€ (α΄α΄Ι΄α΄›Κ€α΄‡α΄€ΚŸ)
soundcloud.com/maara

۝ π’ππ‘π€π˜ (Κ™α΄‡Κ€ΚŸΙͺΙ΄)
soundcloud.com/sprayforever

۝ π‰πŽπ‹π‹π˜ (α΄˜α΄€Κ€Ιͺs)
soundcloud.com/jooolly

β–¬β–¬β–¬β–¬β–¬β–¬β–¬β–¬β–¬β–¬
π“πˆπ‚πŠπ„π“π’
PrΓ©ventes : bit.ly/3VnJJ8M
β–¬β–¬β–¬β–¬β–¬β–¬β–¬β–¬β–¬β–¬
πˆππ…πŽπ‘πŒπ€π“πˆπŽππ’

Samedi 28 janvier 2023
23:55 - 06:00

Trabendo
Parc de la Villette
211 Av. Jean Jaurès, 75019 Paris
β“‚ M5 : Porte de Pantin
M7 / T3b : Porte de la Villette
β–¬β–¬β–¬β–¬β–¬β–¬β–¬β–¬β–¬β–¬
𝐅𝐄̂𝐓𝐄 ππˆπ„ππ•π„πˆπ‹π‹π€ππ“π„

Nous nous attachons Γ  promouvoir une fΓͺte libre, bienveillante oΓΉ le respect d'autrui est central.
Pour prendre connaissance de notre charte, c'est par ici : horssol.net/charte

π΄π‘Ÿπ‘‘π‘€π‘œπ‘Ÿπ‘˜ : πΆβ„Žπ‘™π‘œπ‘’Μ πΊπ‘Ÿπ‘–π‘’π‘›π‘’π‘›π‘π‘’π‘Ÿπ‘”π‘’π‘Ÿ

------ π‘’π‘›π‘”π‘™π‘–π‘ β„Ž --------

β–¬β–¬β–¬β–¬β–¬β–¬β–¬β–¬β–¬β–¬
π‹πˆππ„ 𝐔𝐏
۝ πŒπ€π€π‘π€ (α΄α΄Ι΄α΄›Κ€α΄‡α΄€ΚŸ)
soundcloud.com/maara

۝ π’ππ‘π€π˜ (Κ™α΄‡Κ€ΚŸΙͺΙ΄)
soundcloud.com/sprayforever

۝ π‰πŽπ‹π‹π˜ (α΄˜α΄€Κ€Ιͺs)
soundcloud.com/jooolly

β–¬β–¬β–¬β–¬β–¬β–¬β–¬β–¬β–¬β–¬
π“πˆπ‚πŠπ„π“π’
Presales: bit.ly/3VnJJ8M

β–¬β–¬β–¬β–¬β–¬β–¬β–¬β–¬β–¬β–¬
ππ‘π€π‚π“πˆπ‚π€π‹
Saturday, January 28, 2023
23:55 - 06:00
Trabendo
Parc de la Villette
211 Av. Jean Jaurès, 75019 Paris
Subway - M5 : Porte de Pantin
M7 / T3b : Porte de la Villette
β–¬β–¬β–¬β–¬β–¬β–¬β–¬β–¬β–¬β–¬
𝐕𝐀𝐋𝐔𝐄𝐒
Our party intend to be the setting for a festive field of expression, lightness and human communion. For moments of collective sharing where freedom, open-mindedness and respect for others are essential pillars. Anyone with behavior contrary to our charter will be excluded from our party.
To read our charter :
horssol.net/charte
π΄π‘Ÿπ‘‘π‘€π‘œπ‘Ÿπ‘˜ : πΆβ„Žπ‘™π‘œπ‘’Μ πΊπ‘Ÿπ‘–π‘’π‘›π‘’π‘›π‘π‘’π‘Ÿπ‘”π‘’π‘Ÿ

Tags de cet Γ©venement

Le Trabendo

211 Avenue Jean Jaurès
75019 Paris


DΓ©couvrir le lieu

La sΓ©lection trax